Yaşam

Güneş Tanrısı Ra’dan Ölüm Tanrısı Anubis’e: Eski Mısır Uygarlığının En Önemli Tanrı ve Tanrıçaları

Eski Mısır, MÖ 3000’den MÖ 30’a kadar Nil Nehri vadisinde var olan bir uygarlıktır. Bu uygarlık hepimizin bildiği gibi piramitler, tapınaklar, heykeller, hiyeroglifler ve mumyalar gibi eşsiz kültürel eserleriyle tanınmaktadır. Eski Mısır toplumu, firavunların önderliğinde bir hiyerarşiye sahipti ve din, sanat, bilim gibi alanlarda değerli başarılar elde etti. Peki onların dini inançları neydi? Eski Mısırlılar birçok efendiye inandılar ve bu tanrıların her biri için birçok tapınak ve heykel inşa ettiler.

Eski Mısır Medeniyetinde inanılan en değerli Tanrı ve Tanrıçaları sizler için derledik!

1. Güneşin ve Işığın Efendisi: Ra

Ra, Mısır mitolojisinde güneş hahamı olarak kabul edilir ve eski Mısır’da çok saygı duyulan bir konuma sahiptir. Ra’nın sembolü güneş kursudur ve genellikle bir insan kafası ve güneş kursu ile tasvir edilmiştir. Ra’nın yaratıcı güce, hayat veren güce ve düzeni koruyan güce sahip olduğuna inanılıyordu. Ayrıca Ra’nın adalet, güç ve güç ile ilişkili olduğu düşünülüyordu.

Eski Mısır mitolojisinde Ra’nın birçok farklı şekli ve adı vardı. Örneğin, Horus ile birleşen Ra-Horakhty olarak tasvir edilmiştir. Günün farklı saatlerinde farklı adlara ve farklı görevlere sahip dokuz Ra tanrısı daha vardı.

Ra, özellikle Yeni Krallık döneminde (MÖ 1550-1070) Mısır tanrıları arasında en önemli tanrılardan biriydi. Yeni Krallık döneminde, Ra’ya tapınma, tanrının hayat veren gücü ve ışığıyla bağlantılı olarak daha da değerli hale geldi. Ra’nın heykelleri, tapınakları ve rahipleri Mısır’ın çeşitli yerlerinde bulunuyordu ve insanlar ona dua ederek ve kutsayarak ona saygılarını sundular.

2. Merhamet ve Zenginlik Tanrısı: Osiris

Osiris, eski Mısır mitolojisinde ölümden sonraki yaşamın temsilcisi olarak saygın bir konuma sahiptir ve Mısır mitolojisinin en değerli tanrılarından biridir.

Osiris, Mısır mitolojisinde merhameti temsil eden Nil Nehri ile de ilişkilendirilir. Merhamet tanrısı olarak görülüyordu ve Mısır halkı ona hayat veren su, tarım ve zenginlik kaynağı olarak tapıyordu. Osiris ayrıca birçok çiftçi tarafından tarımsal üretimlerinin koruyucusu olarak görülüyordu.

Osiris’in en önemli hikayelerinden biri de kardeşi Seth tarafından öldürülmesi ve eşi İsis’in onu diriltmek için büyü yapmasıdır. Osiris diriltildikten sonra ölülerin hükümdarı olarak tanındı ve ölülerin hayatını yönetmekle görevlendirildi.

Osiris genellikle yeşil bir ten rengine sahip olarak tasvir edilir ve taç, koç boynuzu ve Nil Nehri’nin bitkileri gibi sembollerle ilişkilendirilir. Bazı tasvirlerde mumyalanmış bir beden olarak gösterilmektedir. Osiris’in mumyalanmış bedeni, eski Mısır’daki mumyalama geleneklerinin temelini oluşturduğu için önemli bir kültür ve inanç sembolüdür.

3. Doğurganlık ve Sağlık Tanrıçası: İsis

İsis, Mısır mitolojisinin en önemli tanrıçalarından biridir ve doğurganlık, annelik, koruma, şifa ve güzellik ile ilişkilendirilir. Osiris’in eşi olarak da bilinen İsis’in adı, mitolojinin yanı sıra tarihi ve edebi kaynaklarda da sıkça geçmektedir. En ünlü efsanesi, Osiris’in karısı olarak, cinayetinden sonra onu diriltmek için bir büyü yapması ve onu ölülerin hükümdarı konumuna yükseltmesidir.

İsis genellikle merhameti simgeleyen bir taç, koç boynuzu, güneş kursu, bitkiler ve tüylerle tasvir edilmiştir. Bazı tasvirlerinde anneliğin simgesi olan çocuk Horus’u taşıdığı da görülmektedir.

İsis’in eski Mısır’da doğum, ölüm ve yeniden doğuşla ilgili ritüeller için sıklıkla kullanılan birçok tapınağı vardı. İsis tapınaklarındaki rahibeler, kadın sağlığı ve doğum hakkında bilgi sahibi oldukları için Mısır tıbbının ilerlemesine de katkıda bulundular.

İsis’in önemi özellikle bayanlar arasında saygı görüyordu ve mitolojideki birçok kadın figürüne onun adı verildi. Örneğin Mısır’ın son kraliçesi Kleopatra, kendisini İsis’in yeniden doğuşu olarak tanımlamıştır.

4. Gökyüzünün Efendisi: Horus

Horus, eski Mısır mitolojisinde savaş, avcılık ve güneş tanrısıdır. Horus genellikle bir şahin olarak tasvir edilir ve bu nedenle “gök şahini” olarak da bilinir. Horus gün doğumunda ortaya çıkar ve günün ilerleyen saatlerinde güçlü bir savaşçı olarak kabul edilir. Horus’un sembolü olan ‘uraeus’ adı verilen şahin başlığı, Mısır’daki birçok krallıkta sembol olarak kullanılmıştır.

Horus, babası Osiris’in öldürülmesi ve kardeşi Seth ile mücadelesi gibi olaylarda yer almasıyla mitolojik hikayelerde değerli bir yere sahiptir.

Horus, Osiris’in intikamını almaya ve krallığını kurtarmaya çalıştı. Horus, Set ile yaptığı çabalar sonunda galip geldi ve Mısır tahtını aldı. Bu nedenle Horus aynı zamanda yöneticilerin koruyucusu ve siyasi otoritenin simgesi olarak kabul edilir.

5. Kaos Yapıcı: Set

Set, eski Mısır mitolojisinde kaos, fırtına, savaş, avcılık ve üzüm bağları gibi alanlarda bir tanrı olarak kabul edilir. Anubis ve Horus ile birlikte en yaygın ve değerli tanrılardan biridir. Set genellikle insan figürüne benzer şekilde uzun burunlu ve kıvrık kulaklı olarak tasvir edilmiştir. Başında bazen hayvan başlı bir figür bulunur. Bu hayvan figürü daha çok koç, eşek ya da yarasa gibi hayvanları simgeleyen bir Set figürüdür. Set ayrıca bir çift tüyü simgeleyen bir mızrak tutar.

Set’in karakteri tarihte yaygın olarak kötü tanrı olarak görüldü ve Horus’un düşmanı olarak tasvir edildi.

Bazı Mısır kaynaklarında Set, Osiris’i öldürmekle suçlanır. Bununla birlikte, başka bir açıdan Set, kraliyet gücünün koruyucusu olarak kabul edildi ve kutsal bir tanrı olarak saygı gördü.

6. Doğum Tanrıçası: Hathor

Hathor, eski Mısır mitolojisinde doğum, doğurganlık, aşk, dans ve müzik üzerine bahislerle ilişkilendirilen bir tanrıça olarak bilinir. Ayrıca ölülerin koruyucusu ve ölümden sonra hayata geçişlerinde bir rehber olarak kabul edildi. Hathor ayrıca Horus’un annesi Ra’nın kızı ve Osiris’in karısı olarak tasvir edilmiştir.

Hathor genellikle insan başlı bir inek olarak tasvir edilir. Bazı tasvirlerde inek başlı bir kadın veya sadece bir kadın olarak da tasvir edilmiştir. İneği doğurganlığın ve doğurganlığın sembolü olarak kabul etmek, Hathor’un doğurganlık ve doğum tanrıçası olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Hathor ayrıca birçok mitolojik hikayede önemli bir role sahipti. Örneğin Horus’un doğumunda Hathor’un doğum sancılarına yardım ettiği söylenir. Hathor ayrıca Osiris’in yeniden doğuşunun mitolojisinde değerli bir rol oynar ve onun yeniden doğuşunu müjdeleyen bir tanrıça olarak kabul edilir.

7. Ölüm ve Diriliş Tanrıçası: Serket

Serket, eski Mısır mitolojisinde ölümden sonra hayata geçişte koruyucu rolü olan bir tanrıçadır. Serket genellikle bir insan ya da akrep kuyruklu bir kadın olarak tasvir edilir. Bazı tasvirlerinde akrep başlı bir kadın olarak da görülmektedir. Akrebin ölümden sağ çıkması ve aynı zamanda ölümcül zehrini taşıması nedeniyle Serket, ölümün ve dirilişin sembolü olarak kabul edilir.

Serket’in koruyucu rolü, mumyalama sürecinde özellikle değerlidir. Serket, mumyalama işleminde kullanılan yağların koruyucu tanrıçası olarak kabul edilir ve ölülerin ruhlarının ölümden sonra hayata geçişinde koruyucu rol oynar. Özellikle mezar duvarları ve tabutlarda bulunan serket figürleri, ölülerin koruyucu tanrıçasının değerini yansıtmaktadır.

8. Bilgelik Tanrısı: Thoth

Thoth, eski Mısır mitolojisinde bilginin, yazının, bilgeliğin ve büyünün yaratıcısıdır. İnsan şeklinde tasvir edilmiştir ve genellikle bir ibis kuşu şapkası, çizme ayakkabıları ve bir kalem ve papirüs kütüğü ile temsil edilir. Thoth ayrıca birçok bilimsel keşfin hahamı olarak kabul edilir.

Thoth, Mısır mitolojisinde birçok değerli rol oynar. Örneğin Thoth, Oziris’in ölümünü yazıp onu canlandırarak Oziris’in yeniden doğuşunda değerli bir rol oynadı.

Ayrıca Thoth, tanrıların ve insanların dünyalarındaki adaletsizliği önlemek için yargılama ve tahkim işlerinde de görevlendirilir.

Thoth ayrıca Mısır mitolojisinde sihir ve büyü ile ilişkilendirilir. Bazı kaynaklara göre Thoth, sihir öğrenmek isteyenlere yardım eder ve onlara sihir formüllerini öğretirdi. Ayrıca Thoth, astronomi ve matematik konusunda büyük bir bilgiye sahipti ve bu alanlarda keşifler yaptı.

9. Nil Nehri’nin Koruyucu Tanrıçası: Anuket

Anuket, eski Mısır mitolojisinde Nil Nehri’nin koruyucusu olan bir tanrıçadır. Adı, ‘İçme Bardağı’ veya ‘Hayatın Su Yuvası’ anlamına gelen ‘Anuk’ kelimesinden türetilmiştir. Anuket merhamet, sulama ve tarım tanrıçası olarak bilinir.

Anuket genellikle bir hanımefendi olarak tasvir edilir ve saçları nilüfer yapraklarıyla süslenir. Bazı tasvirlerinde başında bir kraliyet tacı taşır. Anuket ayrıca Nil kıyısındaki bir sütunun üzerinde dururken tasvir edilmiştir.

Anuket, suyun gücü ve bereketiyle ilişkilendirilir ve tarımda merhamet sağlayan Nil Nehri’nin önemini vurgular. Anuket’in şefkatli rolü, özellikle tarım, avcılık ve balıkçılıkla uğraşanlar tarafından saygı görüyordu. Ayrıca Anuket, suda yaşayan hayvanların ve bitkilerin koruyucusu olarak kabul edilir.

10. Timsah Yaratıcısı: Sobek

Sobek, eski Mısır mitolojisinde timsah başlı bir tanrı olarak kabul edilir. Nil Nehri ve doğurganlıkla ilişkilendirilir ve genellikle suların kontrolü, güç ve yeniden doğuşla ilişkilendirilir. Sobek’in adı eski Mısır’da ‘timsah’ anlamına gelen ‘sbk’ kelimesinden geliyor.

Sobek genellikle timsah başlı bir insan veya timsah olarak tasvir edilir. Ayrıca bazen sırtında güneş kursu veya palmiye yaprağı taşıyan bir figür olarak tasvir edilmiştir.

Sobek, eski Mısır tarihi boyunca, özellikle Faiyum bölgesinde saygı gördü ve değerli bir tanrı olarak kabul edildi. Bu bölgede timsah bolluğu Sobek’i burada daha da değerli kıldı. Faiyum ovasında ve başka yerlerde Sobek tapınakları inşa edildi ve bu tapınaklarda genellikle timsahlar tutuldu.

11. Savaş ve Hastalık Tanrıçası: Sekhmet

Sekhmet, eski Mısır mitolojisinde savaş, güneş ve hastalık tanrıçası olarak bilinir. Sekhmet genellikle insan başlı ve aslan gövdeli olarak tasvir edilmiştir. Sekhmet, özellikle savaşçılar ve savaşta galip gelmek isteyenler tarafından çok saygı duyulan bir tanrıçaydı. Ayrıca Sekhmet, güneşin sıcaklığı ve hastalıkların önlenmesi için değer verilen bir tanrıçaydı.

Sekhmet, Mısır mitolojisinde Ra’nın acımasız öfkesini simgeleyen bir figürdür. Ra insanlara isyan ettiğinde, Sekhmet’i dünyaya gönderdi ve Sekhmet, insanları cezalandırmak ve onları düzeltmek için yeryüzüne indi. Sekhmet’in savaşçı ruhunun, insanların düşmanlarına karşı zafer kazanmasına yardımcı olduğuna inanılıyordu.

12. Mumyalama ve Ölümün Efendisi: Anubis

Anubis, eski Mısır mitolojisinde ölüm ve ölümden sonra yaşam işlevleri olan bir tanrıdır. Mumyalamanın Efendisi olarak da bilinen Anubis, ölülerin tıbbi işlemlerini yaparak cenazelerin hazırlanmasına yardımcı olur. Anubis ayrıca ölülerin kalplerini tartmak ve yaşamları boyunca doğruluklarının ve kötülüklerinin hesabını vermek için kullanılan ‘ağırlık tüyü’ ritüeline de katıldı.

Anubis genellikle çakal başlı bir insan veya tamamen bir çakal olarak tasvir edilir. Çünkü çakallar, eski Mısırlılar tarafından ölümden sonraki hayatın bekçileri olarak görülüyordu.

Anubis’in simgesi olan çakal başlı insan tasviri Mısır sanatında da sıkça kullanılmıştır. Anubis’in en değerli mitolojik hikayelerinden biri, Osiris’in öldürülmesi ve yeniden doğuşuyla ilgilidir. Anubis, Osiris’in bedenini mumyalamaya ve yeniden doğmaya hazırlarken, Osiris’in oğlu Horus’la birlikte hareket eder.

habersavsat.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort